మాకు కాల్ చేయండి : 08062376219
భాష మార్చు

Cap Screwing Machine

Cap Screwing Machine

వస్తువు యొక్క వివరాలు:

120000 INR/ముక్క
X

క్యాప్ స్క్రూయింగ్ మెషిన్ ధర మరియు పరిమాణం

  • సంఖ్య
  • ముక్క/ముక్కలు

వస్తువు యొక్క వివరాలు

కొనుగోలు అవసరాల వివరాలను నమోదు చేయండి
ఇమెయిల్ ID
మొబైల్ నెం.

Capsule Section లో ఇతర ఉత్పత్తులుBack to top