మాకు కాల్ చేయండి : 08062376219
భాష మార్చు

Transfer Pump

Transfer Pump

వస్తువు యొక్క వివరాలు:

  • రకం ట్రాన్స్ఫర్ పంప్
100000.00 - 950000.00 INR/Unit
X

ట్రాన్స్ఫర్ పంప్ ధర మరియు పరిమాణం

  • యూనిట్/యూనిట్లు
  • యూనిట్/యూనిట్లు

ట్రాన్స్ఫర్ పంప్ ఉత్పత్తి లక్షణాలు

  • ట్రాన్స్ఫర్ పంప్

ట్రాన్స్ఫర్ పంప్ వాణిజ్య సమాచారం

  • ౧ వారానికి
  • ౧ వారం

వస్తువు యొక్క వివరాలు

కొనుగోలు అవసరాల వివరాలను నమోదు చేయండి
ఇమెయిల్ ID
మొబైల్ నెం.

Ointment Section లో ఇతర ఉత్పత్తులుBack to top